HRUŠÁK

SPORTOVIŠTĚ A REKREAČNÍ PLOCHA BŘECLAV

Celoroční využití pozemků sportoviště Hrušák je na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

V souvislosti s využíváním pozemků v aktuálním stavu nejsou poskytovány žádné služby.

Pozemky jsou volně přístupné a není třeba nikoho kontaktovat.

V předmětném území jsme většinoví vlastníci pozemků. Uhrazení nájemného je pouze za pozemky v našem výlučném vlastnictví.

UPOZORNĚNÍ - Sdílené užívání pozemků současně více nájemci. 

Sportovní činnost neorganizujeme.

Hrušák

Břeclav, 48.7769953N, 16.9269614E

- - - HRUŠÁK - - -

PLATBA NÁJEMNÉHO NA MÍSTĚ

Dohodou v hotovosti. Doklad vystavíme na vyžádání při platbě.

POZEMKY V NAŠEM VÝLUČNÉM VLASTNICTVÍ

1274, 1284/5, 1284/12, 1962/36, 1962/54, 1962/101, 1962/116, 1962/128, 1962/129, 1962/130, 1962/131, 1962/132, 1962/133, 1962/134, 1962/141, 1962/147, 1962/149, 1962/150, 1962/151, 1962/189, 1968, 1969, 1233, 1962/190, 1956, 1962//32, 1962/189, 1962/187, 1962/209, 3704/111, vše v k.ú. Břeclav


Aktuální počasí

F O T O G A L E R I E 


Děkujeme za udržování pořádku

A  L  E  Š   A   M  I  L  A  N 

 Č E C H O V I